Mô tả

Phần mềm khôi phục dữ liệu video
Model: MD-VIDEO
Xuất xứ: Hàn Quốc

MD-VIDEO là phần mềm giám định kỹ thuật số nhằm phục vụ công tác khôi phục và xử lý
dữ liệu video trực tiếp từ các phương tiện lưu trữ như đĩa, thẻ nhớ và các tệp video bị hỏng.
Đồng thời, MD-Video hỗ trợ xử lý các dữ liệu từ CCTV, hộp đen, các loại thiết bị lưu trữ,
hỗ trợ nhiều loại hệ thống tập tin mới và hệ thống tập tin của các nhà cung cấp DVR.

Các tính năng chính:

- Giám định dữ liệu video cho CCTV, hộp đen và các phương tiện lưu trữ: Smartphones, Hộp đen (các nhà cung cấp chính), CCTV, DVR, Máy chủ camera, Máy quay phim

- Hỗ trợ 3 phương pháp nhập dữ liệu video:

+ Gắn kết thiết bị lưu trữ như ổ cứng bằng kết nối vật lý

+ Tệp ảnh ổ cứng của DD, E01, BIN và MDF

+ Các tập tin hoặc thư mục có tập tin bị hỏng hoặc bị xoá

- Hỗ trợ các codec video: MPEG-4, H.264, H.265, M-JPEG, Lấy mẫu từ tệp video, Codec cụ thể cho smartphone

- Hỗ trợ tất cả các loại hệ thống tập tin: FAT, NTFS, ExFAT, HFS+, EXT1/2/3/4

- Phục hồi các khung hình video:

+ Hỗ trợ tập hợp lại các khung hình trong tập tin video

+ Hỗ trợ xuất khung hình video dưới dạng hình ảnh

+ Hỗ trợ xem trước hình ảnhSản phẩm khác