Giày đặc chủng chống mảnh

Liên hệ đặt hàng

Mô tả

 Bảo vệ chống nổ và mảnh vỡ

- Chống lại nhiều mỏ mìn AP

  (có báo cáo thử nghiệm)

- Rà mìn trong tư thế tỉa

- Thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết

- Có thể bằng cách sử dụng như là một giày chiến đấu bình thường

- Có sẵn nhiều kiểu dáng khác nhau.

Sản phẩm khác